LIDMAATSCHAP TC VLIERDEN

Jaar Contributie : periode 1 januari t/m 31 december


Senioren

( vanaf het jaar dat men 21 jaar wordt )                       €   120,00

Jonge Senioren

( t/m het jaar waarin men 20 jaar wordt )                     €     95,00

Junioren

( t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt )                     €     40,00

Contributiekorting voor ( jonge ) senioren

(indien men zich als vrijwilliger inzet voor de club)      €     30,00

 Zomerlidmaatschap: periode van 1 april tot 1 oktober      €     70,00

 Winterlidmaatschap: periode van 1 oktober tot 1 april     €     70,00

Voor jonge senioren en jeugdleden geldt ook een zomer- en winter lidmaatschap regeling. Zij betalen voor een half jaar:

Jonge Senioren                 €        50,00

Junioren                            €        25,00

Nieuwe leden betalen contributie over de nog resterende maanden van het jaar.

Contributie per maand ( los )         €        15,00
Introducee van lid TC Vlierden      €           5,00  per keer  (max 4 maal ) Losse baanhuur         €    15

Reserveringen van losse baanhuur , introducees of groepsactiviteiten  gaan in overleg met het bestuur.