LIDMAATSCHAP TC VLIERDEN

Jaar Contributie : periode 1 januari t/m 31 december


Senioren

( vanaf het jaar dat men 18 jaar wordt ) € 120,00

Junioren

( t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt )                       €     40,00


 Zomerlidmaatschap: periode van 1 april tot 1 oktober      €     70,00

 Winterlidmaatschap: periode van 1 oktober tot 1 april     €     70,00


Voor jeugdleden geldt ook een zomer- en winterlidmaatschapsregeling.

Zij betalen voor een half jaar

Junioren                            €        25,00

Om kennis te maken met tennis kunnen introducees samen met een lid van TC Vlierden een of twee keer komen tennissen tegen een vergoeding van € 2.50. Daarna volgt een eventueel lidmaatschap. We vertrouwen hierin onze eigen leden t.a.v. het gebruik van de banen en de financiële afhandeling bij de penningmeester.

Voor informatie of aanmelden als zomer- of winterlid : frankbouwmans@hotmail.com