Bestuursleden :  Het Bestuur   post@tcvlierden.nl 

            Voorzitster:   Marjan Berkers             Mobiel: 06-46094041

              Secretaris:   Vacature

  Penningmeester:   Frank Bouwmans           Mobiel: 06-22240406

Bestuurslid  faciliteiten:  Vacature