Bestuurs-samenstelling

Voorzitster Secretaris Penningmeester Bestuurslid Faciliteiten
Marjan Berkers Jacqueline Janssen Frank Bouwmans
Buys Ballotstraat 10 Vlierdenseweg 169 Boothuizen 26
5756 BJ Vlierden 5756 AA Vlierden  5761 GS Bakel
Mobiel: 06-46094041 Mobiel: 06-41307899 Mobiel: 06-22240406
post@tcvlierden.nl