1. Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van TCV en hun introducés.
 1. Leden ontvangen jaarlijks na betaling van de contributie een bewijs van lidmaatschap. Als men gaat tennissen, dient men dit pasje mee te nemen.
 1. Fietsen en auto’s worden zodanig geparkeerd dat er geen hinder door ontstaat.
 1. Op het afhangbord bij het terras moet men op de daar aangegeven tijden afhangen. Een speelperiode duurt 30 minuten. Indien men zijn speelpasje opgehangen heeft dient men bij de banen te blijven, anders vervalt de aanspraak op de baan. Dubbelspel gaat vóór enkelspel. Afhangen is verplicht.
 1. Als er na 30 minuten geen wachtenden zijn, kunnen de spelers hun pasje op de volgende speeltijd hangen.
 1. Voorrang op vrij tennissen(afhangen) hebben:
  • onderhoud banen
  • trainingen (jeugd, volgens kalender)
  • competitiewedstrijden
  • open toernooi
  • kampioenschappen, andere speciale evenementen(zie kalender)
 1. Ander schoeisel dan tennisschoenen, geschikt voor kunstgras is niet toegestaan , om beschadigingen van de banen te voorkomen

         Zorg dat de schoenen vrij zijn van modder, gras en ander vuil.

         Betreedt de kunstgrasmat nooit met schoeisel voorzien van ijzeren of plastic noppen of uitsteeksels.

 1. Zorg dat de banen vrij blijven van kauwgom en dergelijke.

         Neem geen glas- of aardewerk mee op de baan.

         Men dient de banen schoon achter te laten.

     9.Roken op de banen is verboden, om smeltplekken in de kunstgrasmat te

        voorkomen.      

 

 1. Leerlingen van de basisschool mogen na 18.30 uur niet afhangen, indien er ook andere wachtenden zijn. Deze regel geldt ook op zaterdag en zondag.
 1. Junioren die niet meer op de basisschool zitten hebben tot 19.00 uur dezelfde rechten en plichten als senioren.
 1. Bij vrij tennissen, kan de verlichting alleen worden ontstoken als je de sleutel gaat ophalen bij Marjan Berkers of bij Eén van de bestuurleden. Eerst baan 1 en 2, ongeveer 10 minuten later baan 3(indien nodig). Junioren kunnen alleen gebruik maken van de verlichting onder begeleiding van iemand van 17 jaar of ouder.
 1. Van elk lid wordt verwacht dat hij mede toezicht uitoefent op een correct gebruik  van de banen  en op een goede naleving van dit  reglement.
 1. Elk nieuw lid ontvangt een Balans waarin dit baanreglement staat en  wordt  dan geacht te weten wat van hem/haar verwacht mag worden.
 1. Seniorenintroducés kunnen max. 3 keer per jaar tegen betaling van € 2,50 per uur, vergezeld van een gewoon lid afhangen. Introductiekaarten zijn tegen contante betaling verkrijgbaar bij de penningmeester, Frank Bouwmans.
 1. Ieder juniorlid mag ook een andere junior introduceren, hiervoor geldt dezelfde regeling als in art. 15.
 1. Introducés kunnen zijn:

1a.. Voor juniorleden: een andere junior die (nog) geen lid is.

 1. Voor seniorleden: niet-Vlierdenaren, potentiële leden (ook uit Vlierden). Vlierdenaren kunnen kennismaken met de tennissport via een jaarlijks te houden introductie-tennisdag.

Gebruik van de banen bij winterse omstandigheden:

 1. Kale vorst:

Bespelen is geen bezwaar, maar de mat is uiteraard wel hard.

 1. Sneeuw:

Geen sneeuw verwijderen, omdat de mat beschadigt kan worden en er mogelijk instrooizand wordt meegenomen. Sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen.

 1. IJzel:

Bij ijzel is spelen verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van beschadigingen van de vezels door het ijs.

21. Dooi:

Bespelen gedurende de dooiperiode, na een periode met strenge vorst, is  verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).

 1. Banen mogen niet bespeeld worden als de netten ontspannen zijn. of Bordje: wegens weeromstandigheden banen niet betreden.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.