Agenda algemene ledenvergadering

           WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019

            
                Aanvang :             20.00 uur
                Locatie :                 Paviljoen TC Vlierden

 

  1. Opening en tekenen van de presentielijst.
  2. Vaststellen van de definitieve agenda.
  3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 22 november 2018 ( bijgevoegd)
  4. Inhoudelijk verslag beleidsjaar 2019
  5. Financieel verslag 2019
  6. Bestuur bezetting : functie penningmeester  vacant .
  7. Rondvraag

                Afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.