Lidmaatschap voor leden van TCVlierden

Contributie uitleg

 Met ingang van 2010 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

–         Het contributiejaar is gelijkgesteld aan het kalenderjaar en loopt

    derhalve van 1 januari t/m 31 december.

–        Contributie wordt rond de 1e week van februari automatisch geïncasseerd.

–        Competitiebijdragen worden tijdens de betreffende competitieperiode automatisch

          geïncasseerd.

–         Nieuwe leden betalen contributie over de nog resterende maanden van het jaar,

          vanaf het moment van aanmelding.

–         Introductie van een zomerlidmaatschap. Deze loopt van 1 april tot 1 oktober.

–         Introductie van een winterlidmaatschap. Deze loopt van 1 oktober tot 1 april

De contributiestructuur krijgt een iets andere invulling, zonder dat dit tot een verhoging van de contributie leidt.                                              

Contributie

Senioren

( vanaf het jaar dat men 21 jaar wordt )                       €         120,00

Jonge Senioren

( t/m het jaar waarin men 20 jaar wordt )                     €           95,00

Junioren

( t/m het jaar waarin men 17 jaar wordt )                     €           40,00

Contributiekorting voor ( jonge ) senioren

(indien men zich als vrijwilliger inzet voor de club)         €           30,00

____________________________________________________________________________________________

1. Zomerlidmaatschap: periode van 1 april tot 1 oktober

2. Winterlidmaatschap: periode van 1 oktober tot 1 april

De kosten van zowel het zomer- als winterlidmaatschap bedragen 70 euro.

Voor jonge senioren en jeugdleden geldt ook een zomer- en winterlidmaatschapregeling.

Zij betalen voor een half jaar:

Jonge Senioren                                                           €          50,00

Junioren                                                                      €          25,00

 

Namens het bestuur,

Marjan Berkers, voorzitters