Bestuursleden :  Het Bestuur   post@tcvlierden.nl 

            Voorzitster:   Marjan Berkers             Mobiel: 06-46094041        Tel: 0493-320107  

              Secretaris:   Jacqueline Janssen       Mobiel: 06-41307899

  Penningmeester:   Herman Janssen           Mobiel: 06-46438073

Bestuurslid  faciliteiten:  Frank Bouwmans    Mobiel: 06-22240406